9844

ilość kontroli w Szczecinie

Przeglądy roczne budynków Szczecin

335

zrealizowanych umów

 Przeglądy budowlane Szczecin

100%

zadowolonych klientów

Przeglądy roczne i 5 letnie budynków Szczecin

Przeglądy roczne i 5-letnie budynków w Szczecinie

Przeglądy roczne i 5-letnie budynków w mieście Szczecin

Nasza firma oferuje kompleksowe wykonanie kontroli stanu technicznego budynków i budowli zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane. przeg przeg mur mur um um nad nad
Obowiązkiem właściciela lub zarządcy jest zapewnienie przeprowadzania następujących przeglądów...

Czytaj dalej

Przeglądy okresowe budynków Szczecin

Przeglądy okresowe budynków (do 31.V i 30.XI) w Szczecinie

Oferujemy Państwu wykonywanie przeglądów okresowych obiektów wielkopowierzchniowych, które z uwagi na powierzchnie zabudowy (powyżej 2000 m2) lub powierzchnie dachu (powyżej 1000 m2) podlegają kontroli co najmniej 2 razy w roku w terminach do 31 maja i 30 listopada. Przeglądy budynków - Szczecin.

Czytaj dalej

Przegląd instalacji elektrycznej Szczecin

Badania i pomiary instalacji elektrycznych w Szczecinie

Kontrolą tą powinno być objęte badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Pomiary instalacji wykonujemy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane..

Czytaj dalej

Przegląd instalacji gazowej Szczecin

Przegląd i badania szczelności instalacji gazowej

 Oferujemy Państwu wykonanie kontroli instalacji gazowej w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy Prawo Budowlane. Zgodnie z art. 62 ustawy instalacje gazowe w budynku podlegają kontroli co najmniej raz w roku, ich prawidłowa eksploatacja i kontrola jest istotnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo

Czytaj dalej

Kontakt Szczecin

kom. 669 323 404
e-mail: biuro@temal.pl 

Kontakt

http://pinb.szczecin.pl/

http://www.szczecin.pl

http://www.szczecin.uw.gov.pl/

Protected by RSFirewall! Module

This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!